یک کتاب

ایرانیان همواره به جایگاه افسانه‌ای خود در تاریخ کهن فخر می‌فروختند وهمیشه در اوج آشفتگی، همین غرور تاریخی است که آن‌ها را سرپا نگه داشته است. ملتی که عجیب‌ترین تاریخ آوارگی را تجربه کرده وهر بار به مثابه ققنوس تولدی تازه یافته، در قرن جدید یکی از پیچیده‌ترین معادلات مردم‌شناسی را برای غرب سرد مزاج و دیرباور بوجود آورده است. ملتی که به اشاره «یرواند آبراهامیان» در کتاب «تاریخ ایران مدرن» با «گاو و خیش به قرن بیستم پای نهاد و با کارخانه‌های فولاد، یکی از بالا‌ترین آمار مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای و یک برنامه هسته‌ای بلند پروازانه از آن خارج شد».

Continue in the tableau magazine