Blog Image

News

سایت ایران اینفو در سوئد

IRANINFO.SE

Upozit 225 – March 17 – آپوزیت ۲۲۵

News Posted on Tue, March 27, 2018 03:51:15سالنامه ویژه پنجاهمین سالگرد تاجگذاری ۲۵۷۷ شاهنشاهی

News Posted on Tue, March 27, 2018 03:17:46

سالنامه ویژه پنجاهمین سالگرد تاجگذاری ۲۵۷۷ شاهنشاهی با بیش از ۵۰ عکس رنگی‌ و سیاه و سفید از خاندان ایرانساز پهلوی در ۱۴ صفحه طراحی شده وبا کیفیت بالا به چاپ رسیده شده استسالنامهٔ نوروزی ۲۵۷۷ شاهنشاهی از هم اکنون در اکثر مارکتهای ایرانی در سراسر جهان به رایگان می‌باشدهموطنانی که مشکل دسترسی‌ به این سالنامه را دارند میتوانند فقط با پرداخت هزینه پست سفارش خود را بگذارند و سالنامه ۲۵۷۷ شاهنشاهی را دریافت نمایند

ادامه مطلب در سایت خاندانِ پهلوی