باقی ماندن در یک شغل می‌تواند جنبه‌های منفی هم داشته باشد، ولی خیلی‌ها متوجه این موضوع نیستند

من از اولین شغلی که بعد از فارغ‌التحصیلی داشتم استعفا دادم. در آن زمان به نظر می‌رسید که کار اشتباهی کرده‌ام: کاری بود که دوست داشتم، وضع اقتصادی تازه داشت بد می‌شد، تازه ترفیع گرفته بودم، ونه تنها هیچ موقعیت شغلی تمام‌وقت جایگزینی در ذهن نداشتم، بلکه پس‌اندازی هم نداشتم که بتوانم به آن اتکا کنم.

اما در نهایت به بهترین تصمیمی تبدیل شد که تا به امروز در زندگی کاری‌ام گرفته‌ام.استعفا از شغلم به عنوان خبرنگار سیاسی در واشنگتن به من اجازه داد تا به ایتالیا بروم و کاری را بکنم که همیشه آرزویم بود: خبرنگاری گردشگری. بی‌بی‌سی یکی از جاهایی بود که برایش می‌نوشتم و این همکاری به شغلی تمام‌وقت در دو قاره مختلف منجر شد

نمی‌خواهم بگویم که وقتی از آن شغل استعفا دادم می‌دانستم که چنین سرنوشتی در انتظارم است. استعفا از شغلم هم تنها دلیل اتفاقات بعدی نبود. اما استعفا نقطه شروعی ترسناک و البته لازم بود.

خیلی‌ها در میان ما اعتقاد راسخ دارند که استعفا نمی‌تواند نقش مهمی در موفقیت ایفا کند. روایت معمول در بین نسل‌های قبلی این بود که موفقیت (و ثبات مالی) عاید کسی می‌شود که مشکلات کارش را نادیده می‌گیرد و جایی که هست بماند. افول امنیت شغلی در ساله‌های اخیر باعث شده تا الگوی زندگی کارمندی جایش را به کارآفرین سمج بدهد

ادامه مطلب در سایت بی بی سی