حمایتِ پرویز صیّاد از جنبشِ سراسری ایران

شخصاٌ از جنابِ پرویز صیّاد هنرمند پرتوان کشورم بخاطر دیدگاه غرور انگیز ایشان از مردمِ ازادی خواه ایرانِ عزیزم سپاسگذارم

(خدایِ نظام آباد و میدان ثریا … (ادمین سایتِ ایران اینفو