با شروع جنگ جهانی دوم بریتانیا و اتحاد شوروی (سابق) ایران را اشغال کردند. با نزدیک شدن پایان جنگ، ارتش بریتانیا برای خروج از ایران آماده می‌شد، اما اتحاد شوروی تمایل چندانی برای خروج کامل نیروهای خود از ایران نداشت
Anglo-Sowjetische Invasion des Iran (jamejamonline.ir)DW