بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت در زمینه بهداشت و درمان کشور. قرارداد نفتی-گازی با توتال فرانسه در پارس جنوبی. و اینکه چرا سهم شرکت ایرانی پتروپارس در این قرارداد۲۰ درصد است
در آخر سخنان آقای بزرگ و عیارسنجی میزان ایمان ایشان به خدای متعال